Selected publications

 

  • Kouvo, Antti (2014). Sosiaaliset verkostot [Social Networks]. In Erola, Jani & Räsänen, Pekka (eds.) Johdatus sosiologian perusteisiin [Introduction to the Basics of Sociology]. Helsinki: Gaudeamus, 137-149.
  • Kouvo, Antti (2013). Ihmisten välinen luottamus ruokajonon ja asumispalveluyksikön asiakkailla [Interpersonal Trust in Breadline and Last Resort Housing Unit]. In Niemelä, Mikko & Saari, Juho (eds.) Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa [Well-being of the Disadvantaged in Finland]. KELA, 108-124.
  • Kouvo, Antti (2011). Järjestöt sateentekijöinä. Suomalainen järjestöaktiivisuus luottamuksen lähteenä. [Finnish associations as the rainmakers of social trust] Teoksessa Pessi, Anne-Birgittta & Saari, Juho (toim.) Hyvien ihmisten maa. Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa. Tampere: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 211-228.
  • Kouvo, Antti (2010). Luokat ja sosiaalinen pääoma. [Class and Social Capital) in Erola, Jani (ed.) Luokaton Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 166-181.
  • Erola, Jani & Kouvo, Antti (2010). Income Ineaquality and Generalized Trust – The Effect and the Cause? In Pekka Räsänen & Outi Sarpila (eds.) Lifestyle Patterns and Social Inequality. Turku; Turun yliopisto, 45-62.